Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ

รายงานผลการดำเนินงานการส่…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้รับแจ้งแผนดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (คำชะโนด)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ปักธงประกาศความสำเร็จธนาคารขยะครบทุก อปท.” MOI Waste Bank week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านเมืองไพร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักปลัด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 5 กันยายน 2566 งานป้องกัน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

Continue Reading...