กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัยหาทางสังคม นำโดย นางหอมไกร โพนสูง นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เลขาองค์การบริการส่วนตำบลบ้านม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

อ่านต่อ »