ปักธงประกาศความสำเร็จธนาคารขยะครบทุก อปท.” MOI Waste Bank week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านเมืองไพร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.น. นางสาวบัวใส คุณสมบัติปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ประธานสภา อบต.บ้านม่วง สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมปักธงประกาศความสำเร็จธนาคารขยะครบทุก อปท.” MOI Waste Bank week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านเมืองไพร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

mungmee