Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฏหมาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 กองการศึกษา ได้จัดทำโครงการ พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึการษา 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดช่อง Line อบต.บ้านม่วงเพื่อให้ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และช่องทางการขออุทรภาษี 0817298335 เบอร์ประจำกองคลัง ID lien =ban-mung

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กฏหมายน่ารู้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นางหอมไกร โพนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้เข้าประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...