วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายสุริยัน เสน่หา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วยกองช่าง ได้ลงพื้นที่ สำรวจงานปรับปรุงร่องระบายน้ำ ศพด.บ้านศรีเมือง