พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)

 

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง

(Virtual Anti-Corruption Museum)

 

 

  1. ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)

– ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ จำนวน 10 โซน และส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 1 โซน รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โซน

– หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

– ศูนย์การเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา

 

 

  1. ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนออนไลน์)

 

 

 

  1. ระบบเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 

Mascot (มาสคอต) หรือ การ์ตูนสัญลักษณ์ในการดำเนินเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)

 

 

  1. มาสคอต ชื่อ โปร่งใส

 

 

  1. มาสคอต ชื่อ จ้องโกง

 

 

 

ข้อมูลจาก: สำนักงาน ป.ป.ช.

 

Admin Banmuang