กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 กองทุนธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้านม่วง นำโดย นางสาว บัวใส คุณสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายคฑาวุธ ปินะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัด นายอุทัย ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้มอบเงินฌาปนกิจกองทุนขยะ ให้กับ นางสาวแววตา ชัยสงค์ สมาชิกกองทุนธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้านม่วง

อ่านต่อ »

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 นำโดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางพรลภัส คำแพงไพร ได้ออกพื้นที่เพื่อติดตามผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม. พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.

อ่านต่อ »