เรียนผู้บังคับบัญชาทุกท่าน วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 คณะทำงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายสุริยัน เสน่หา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นางสาวบัวใส คุณสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายคฑาวุธ ปินะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกอง รพ.สต. บ้านม่วง รับการสุ่มตรวจการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับอำเภอ โดย นายประยงค์ ชัยเสน ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง จากการสุ่มตรวจพบว่าประชาชน หมู่ที่ 9 ให้การตรวจรับและให้ความร่วมมือในการจัดทำถังขยะเปียกเป็นอย่างดี

Admin Banmuang