กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นำโดย นายสุริยัน เสน่หา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ โรงเรียนมัธยมบ้านหนองสว่าง หมู่ที่ 6

อ่านต่อ »

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมกองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

อ่านต่อ »

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายสุริยัน เสน่หา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วยกองช่าง ได้ลงพื้นที่ สำรวจงานปรับปรุงร่องระบายน้ำ ศพด.บ้านศรีเมือง

อ่านต่อ »