กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ติดสติ้กเกอร์เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร รพ.สต. ตำรวจ และเบอร์ผู้นำชุมชนให้แก่ประชาชนเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ตามจุดสำคัญต่างๆภายในตำบลบ้านม่วง

อ่านต่อ »