กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานขยะเปียก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดยคณะทำงานถังขยะเปียก นายคฑาวุธ ปินะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เพื่อจัดทำถังขยะเปียกให้ครบ 100 % ทุกครัวเรือน

อ่านต่อ »

นาย ชลศักดิ์ ศรีชนะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก วัดศรีสุวรรณมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพร

อ่านต่อ »