กิจกรรมและโครงการต่างๆ

คณะทำงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงอสม. ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3,4 เพื่อดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก

อ่านต่อ »

คณะทำงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้ลงพื้นที่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 5เพื่อร่วมกันจักทำถังขยะเปียกครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ »