กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายสุริยัน เสน่หา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นางสาวบัวใส คุณสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ปินะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการปรับเกลี่ยขยะ

อ่านต่อ »

นำโดย นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ได้ออกประเมินการดำเนินการสร้างบ้านผู้ประสบปัญหา นายสมเจตน์ ปรางจันทร์

อ่านต่อ »