กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ทีมกู้ชีพได้รับแจ้งจากประชาชนออกรับผู้ป่วยติดเตียงชาย 1 รายนำส่ง รพร.บ้านดุงตามหมอนัด รับที่บ้านศรีวัฒนา ม.8 ทีมกู้ชีพได้นำส่ง รพร.บ้านดุงเป็นที่เรียบร้อย

อ่านต่อ »

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 งานไฟฟ้าได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองหว้า ม.12 มีจำนวน1จุดและย้ายทีวีศูนย์พัฒนาเด็ก.บ้านเมืองไพรขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ »

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงได้จัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ »

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานไฟฟ้าได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้รถกระเช้าออกซ่อมแซมประปาบ้านหนองซุมฮุม ม.13และออกช่อมแชมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนเมือง ม.11 ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย

อ่านต่อ »