ข้อมูลการติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41190
โทรศัพท์ 0 4221 9817
โทรสาร 0 4221 9817
saraban@ban-muang.go.th
banmuangmoo1@gmail.com
saraban@ban-muang.go.th

 

mungmee