กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

อ่านต่อ »