กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นำโดย นางหอมไกร โพนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และนายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง กองสวัสดิการสังคมและพนักงานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างบ้าน นายสมเจตย์ ปรางจันทร์ ผู้พิการหมู่ที่ 5

อ่านต่อ »

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. ทีมกู้ชีพได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยชาย 1 ราย มีอาการเป็นลมหน้ามืดรับที่ศูนย์อำนวยการคำชะโนดผู้ป่วยไม่ประสงค์ รพร.บ้านดุง ทีมกู้ชีพได้นำส่ง รพสต.บ้านม่วงเพื่อตรวจเช็คอาการเบื้องต้นและนำส่งถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อย

อ่านต่อ »

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพงษ์ วงษาหาร ผู้อำนวยการกองช่าง นายคฑาวุธ ปินะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ควบคุมงานพร้อมกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ออกสำรวจดูหน้างาน โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 งบประมาณข้อบัญญัติปี 2566

อ่านต่อ »

นำโดยนางหอมไกร โพนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมกองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ นางเฉลิม ศรีเมืองไพร ที่มืความพิการ เพื่อทำบัตรคนพิการในระบบ R8 (คนพิการเบ็ดเสร็จการ) เพื่อทำบัตรคนพิการต่อไป

อ่านต่อ »

นำโดยนายสุริยัน เสน่หา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วยนายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างถนนเส้นบ้านหนองสว่าง – ป่าเป้า

อ่านต่อ »

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 17.20 งานป้องกันฯได้รับแจ้งเพลิงไหม้นอกพื้นที่ ตำบลบ้านม่วงเป็นบ้านปาเป้าตำบลดงเย็น เป็นบ้านเรือนประชาชนจำนวน 1 หลัง เบื้องต้นได้ระงับเหตุเป็นที่เรียบร้อย

อ่านต่อ »

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 11.30 ทีมกู้ชีพได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดร ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินหญิง 1 ราย มีอาการวูบเป็นลม รับที่คำชะโนด หมู่ 11 ได้นำส่ง รพร.บ้านเพื่อรับการรักษา

อ่านต่อ »

วันที่ 26 มกราคม 2566 งานสวัสดิการสังคม นำโดยนางหอมไกร โพนสูง รองนายก อบต.บ้านม่วง นาย พรชัย พุทธไธสงค์ เลขานายก อบต.บ้านม่วง ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

อ่านต่อ »