วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุริยัน เสน่หา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมด้วย นายประยงค์ชัยเสน ท้องถิ่นอำเภอ บ้านดุง และนางสาวบัวใส คุณสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายคฑาวุธ ปินะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของการปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะใหม่ และเพื่อเกลี่ยขยะให้เป็นศูนย์