วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะทำงานโครงการถังขยะเปียกลด โลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายคทาวุธ ปีนะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ รพ.สต.บ้านม่วง อสม. ได้ลงพื้นที่บ้านศรีเมืองใหม่ หมู่ที่ 14 เพื่อจัดทำถัง ขยะเปียกครัวเรือน ให้ครบ 100% ทุกครัวเรือน